Voćarska zadruga “Šilopaj”

Naziv proizvođača/poslovno ime: Voćarska zadruga “Šilopaj”, Branko Miličić
Kategorija: Zimnica od voća
Kontakt telefon: 063/8631030
Email adresa: vzsilopaj@gmail.com
Mesto: Šilopaj
Sajt: http://vzsilopaj.com/
Kratak opis: proizvodnja i prerada povrća u plastenicima