Jovica Solunac

Naziv proizvođača/poslovno ime: Jovica Solunac
Kategorija: Med
Kontakt telefon: /
Mesto: Lapovo
Adresa: Vuka Karadžića 39
Kratak opis: proizvodnja meda
Broj gazdinstva: 702927003584