Jovica Janković

Naziv proizvođača/poslovno ime: Jovica Janković
Kategorija: Med
Kontakt telefon: 063/216633
Email adresa: cv.natasa@yahoo.com
Mesto: Zaječar
Adresa: Pavla Ilica 15
Broj gazdinstva: 715689010735