Grab doo

Naziv proizvođača/poslovno ime: Grab doo, Jovan Čeković
Kategorija: Sokovi, Zimnica od povrća, Zimnica od voća
Kontakt telefon: 063/210501
Email adresa: fabrika.grab@gmail.com
Mesto: Gornji Milanovac
Adresa: Koštunići
Sajt: https://jomilgroup.rs/clanice/grab-d-o-o/
Broj gazdinstva: 713508000900