Dalibor Djordjević

Naziv proizvođača/poslovno ime: Dalibor Djordjević
Kategorija: Proizvodi od voća
Kontakt telefon: 064/8510311
Email adresa: dalibor.djordjevic@zajecar.info
Mesto: Zaječar
Adresa: Sljivar