Aleksandra Đorđević

Naziv proizvođača/poslovno ime: Aleksandra Đorđević
Kategorija: Med
Kontakt telefon: 065/4525768
Mesto: Donja Vrbava
Kratak opis: Proizvodnja meda i prerada u meleme, kreme, propolis
Broj gazdinstva: 713350001274